Quy định & điều khoản

Dưới đây là các điều khoản và điều kiện khi mua hàng trên www.modokids.vn

1. Phạm vi phục vụ:

Chúng tôi phục vụ Quý Khách trên phạm vi toàn quốc.

2. Thông tin đặt hàng:

Khi đặt hàng Quý Khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc như: tên, điện thoại, địa chỉ, email. Chúng tôi sẽ căn cứ theo thông tin đặt hàng mà Quý Khách cung cấp để phục vụ Quý Khách.

3. Xác nhận thông tin đặt hàng và giao hàng:

Những thông tin đặt hàng sẽ được xác nhận lần cuối cùng khi chúng tôi gọi điện hoặc gửi email cho Quý Khách để xác nhận thông tin đặt hàng.

Sau khi xác nhận thông tin đặt hàng với Quý Khách và nhận thanh toán từ Quý Khách, chúng tôi tiến hành giao hàng tới Quý Khách.

4. Bảo mật:

Chúng tôi hiểu thông tin khách hàng là tài sản vô cùng quí giá và luôn cố gắng bảo mật mọi thông tin cá nhân của Quý Khách, không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác (trừ trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin).

5. Thay đổi điều kiện & điều khoản:

www.modokids.vn có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên website nếu có thay đổi.